12.1.2018

Sumy stravného od 01.12.2017

19.7.2017

Sumy stravného od 01.12.2017

Novinky v programe MZDY

19.7.2017

Novinky v programe MZDY

Novinky v legislatíve od 01.01.2017

19.7.2017

Novinky v legislatíve od 01.01.2017

Prechod na nový rok v mzdách

20.7.2017

Čo treba urobiť?

Prechod na nový rok v mzdách

Postup vykonania RZD

20.7.2017

Program sčíta hodnoty príjmov, poistného, daní, daňového bonusu za konkrétne rodné číšlo - t.j. ak jeden zamestnanec pracoval aj na dohodu aj na pracovný pomer, sumy program sčíta.

Postup vykonania RZD

RZD za rok 2016

20.7.2017

Vysporiadanie výsledkov RZD

RZD za rok 2016

Kompenzácia výsledku RZD

20.7.2017

Kompenzácia výsledku RZD