O nás

Spoločnosť Bonus Slovakia, s.r.o. spolu so sesterskou spoločnosťou Bonus +, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992. Už takmer 20 rokov pretavujeme naše bohaté skúsenosti do vývoja ekonomického systému. Začali sme vývojom aplikácií založených na operačnom systéme MS DOS, úspešne sme prešli cestou vývoja aplikácií pracujúcich v operačnom systéme Windows, aby sme dnes mohli ponúknuť našim klientom moderný systém so všetkými prednosťami, ktoré nám súčasná technika a najmä internet poskytujú.
Doplňujúcimi činnosťami spoločnosti je poskytovanie hardvérového riešenia, analýza požiadaviek a potrieb klienta, návrh optimálneho hardvérového riešenia a poskytovanie pravidelných servisných zásahov, ktoré sú zamerané na predchádzanie, prípadne riešenie problémov s hardvérom.
Okrem softvérového a hardvérového vybavenia poskytujeme našim zákazníkom aj poradenstvo v oblasti ekonomickej a mzdovej legislatívy.

Našou prioritou je vzájomná dôvera medzi nami a našimi klientami, pretože len to je cesta k úspešnej spolupráci, zvyšovaniu efektivity ekonomických činností a v konečnom dôsledku k zvyšovaniu zisku.

Skúste s nami spoznať, že vám počítače nemusia komplikovať prácu a že, ak raz budete potrebovať pomoc a poradiť, radi to pre vás urobíme.

Bonus +, s.r.o. v spolupráci so softvérom Bonus Slovakia, s.r.o. poskytuje služby účtovnej kancelárie – spracovanie podvojného účtovníctva, miezd, evidenciu majetku až po spracovanie daňového priznania.