Čo treba urobiť v mzdách pri prechode na nový rok 2020

28.1.2020

Čo treba urobiť v mzdách pri prechode na nový rok 2020

Zmeny v mzdách od 1.5.2019

29.5.2019

Legislatívne zmeny v mzdách, platné od 1.5.2019

Zmeny v mzdách od 1.5.2019

Ekasa, prechod z ERP na ORP

14.1.2019

Legislatívne zmeny týkajúce sa elektronických registračných pokladní platné od 1.1.2019

Ekasa, prechod z ERP na ORP

Nastavenie prenosu daňovej povinnosti pre odoslané faktúry

16.2.2018

Nastavenie prenosu daňovej povinnosti pre odoslané faktúry pre rok 2018.

Nastavenie prenosu daňovej povinnosti pre odoslané faktúry

Predpĺňanie údajov v Knihe došlých fáktúr (KDF) a v Knihe vyšlých faktúr (KOF)

8.2.2018

Funkcia umožňuje užívateľom výrazne zjednodušiť a zrýchliť nahrávanie dát. Funkcia sa zapína parametrom v časti Parametre – Parametre účtovníctvo – Faktúry došlé (Faktúry odoslané) zaškrtnutím políčka : Pri editácii vyplniť firmu skôr ako kombináciu.

Predpĺňanie údajov v Knihe došlých fáktúr (KDF) a v Knihe vyšlých faktúr (KOF)

Snímanie prvotných dokladov a ich prikladanie k nahratým dokladom

7.2.2018

Nová funkcia umožňuje priloženie súboru k dokladu (resp. k Inventárnej karte) v Účtovníctve, Pokladni a v Majetku.

Snímanie prvotných dokladov a ich prikladanie k nahratým dokladom

Čo treba urobiť v mzdách pri prechode na nový rok 2018

1.1.2018

Čo treba urobiť v mzdách pri prechode na nový rok 2018

Zmeny v tlačivách (verzia BSW 2.4.2)

1.1.2018

Zmeny v tlačivách (verzia BSW 2.4.2)

Zmeny v mzdových zložkách - aktualizácia z internetu (update.zip) od 1.1.2018

1.1.2018

Zmeny v mzdových zložkách - aktualizácia z internetu (update.zip) od 1.1.2018

Novinky v mzdách vo verzii 2.4.2

1.1.2018

Novinky v mzdách vo verzii 2.4.2

archív noviniek

Sumy stravného od 01.12.2017

19.7.2017

Novinky v legislatíve od 01.01.2017

19.7.2017

Novinky v programe MZDY

19.7.2017

Prechod na nový rok v mzdách

20.7.2017

Postup vykonania RZD

20.7.2017

RZD za rok 2016

20.7.2017

Kompenzácia výsledku RZD

20.7.2017